Sredi kočevskega pragozda v vasi Rogati Hrib so prostrani pašniki polni zdravih visokogorskih krav, med katere redko poseže človeška roka. Njihovo meso je najboljše, kar lahko postavite na mizo.

Najdete nas na kočevskem v južnem delu Slovenije, v vasi Rogati Hrib (Hornberg).Imamo 128 govedi, ki se skozi celo leto gibljejo po 70 hektarjih neokrnjenih pašnikov in se napajajo iz naravnih izvirov vode.

Krave iz Rogatega Hriba živijo popolnoma naravno življenje, brez človeškega posredovanja.

Škotsko visokogorsko govedo ni izbirčno glede voluminozne krme. Zadovolji se tudi s krmo slabše hranilne vrednosti in kakovosti. V sušnih obdobjih, ko je pomanjkanje sočne mlade krme na pašniku se zadovoljijo tudi z manj kakovostno krmo. Pozimi si lahko izkoplje travo izpod snežne odeje. Ne glede na sestavo travne ruše, živali ne pasejo prebiralno in se lotijo tudi slabših trav, ter trših zeli katerim se ostale vrste goveda izogibajo. Zaradi tega naše krave živijo popolnoma naravno življenje, brez človeškega posredovanja. Gibanje živali na pašniku povečuje njihovo splošno odpornost in pozitivno vpliva na zdravje gibalnih organov.

Za obrambo proti mrazu, dežju, vročini in parazitom je celotno telo pokrito z kožuhom z gosto spodnjo kratko in zgornjo dolgo dlako. Porodi so lahki in naravni, tele pa stoji že po kakšni uri. Prvo tele, ki se je skotilo pri nas, je bilo skoteno v decembru leta 2008 in to zunaj. Teleta ob skotitvi tehtajo okrog 25 kg.

Imamo 112 glav živine, zaradi česar smo med okoli 250 rejci visokogorskega škotskega goveda v Sloveniji daleč največji rejec. Velika večina rejcev škotskega goveda pri nas ima manj kot 10 glav živine, 30 rejcev ima do 50 škotskih govedi, več kot 50 glav živine pa ima poleg nas v Sloveniji samo še en rejec.

Smo največji rejci škotskega goveda v Sloveniji, kljub temu pa naše živali nimajo nobene prostorske stiske! Na kočevskem je prostora in paše za vse dovolj.